وبینار هوش

وبینار هوش

درباره رویداد

توضیحات وبینار تست

سرفصل ها

درس اول
درس دوم
...

مخاطبین

دانشجویان
خانم ها