علمی نویسی

علمی نویسی

درباره دوره

آنچه در این دوره یاد می گیرد :

این جمله معروف است: «دانشمندی که نتواند کارهای خود را برای نظافتچی آزمایشگاهش توضیح دهد، خودش هم نمی داند که چه می کند». دیگر مطمئن هستیم که دانش بشری با شتاب به سمت پیشرفت در حرکت است؛ اما یک مشکل اساسی وجود دارد؛ این که بسیاری از متخصصان نمی توانند مسائل و یا نتایج علمی خود را برای عموم مردم تشریح کنند. علمی نویسی به همین دلیل شکل گرفته است؛ به صورتی که اصحاب رشته های مختلف علمی، بتوانند پیچیده ترین دستاوردهای خود را به زبان عموم برای مردم توضیح بدهند.

اهداف آموزش

الزامات و زمینه های علمی نویسی
در علمی نویسی از چه روش هایی باید استفاده کرد؟
چگونه می توان بابت مباحث علمی، قصه تعریف کرد؟
نقش مروجان علم در مطبوعات و رسانه ها چیست؟

سرفصل ها

0
بر اساس 0 نظر
5 ستاره
4 ستاره
3 ستاره
2 ستاره
1 ستاره

فایل پیوستی این دوره آموزشی ندارد
سوالی توسط شرکت کننده ها مطرح نشده است
اطلاعاتی وارد نشده است