رادیونویسی

رادیونویسی

درباره دوره

آنچه در این دوره یاد می گیرد :
می دانیم که متن، پایه هر نوع از رسانه است. باید نحوه درست نوشتن در رسانه های گوناگون را بدانیم تا بتوانیم از همه ظرفیت های رسانه برای تاثیر گذاشتن روی مخاطب استفاده کنیم. یکی از رسانه های کارآمد و تأثیرگذار در دنیای معاصر رادیو است. امروزه با افزوده شدن رادیوهای اینترنتی و ساخت و تولید پادکست ها، فرصت ارزشمندی پیش روی نویسندگان قرار گرفته تا دیدگاه ها و مفاهیم مد نظر خود را با سرعت و اثر بیشتری به مخاطب منتقل کنند. نوشتن برای صوت نیازمند دانستن روش های خاص و جدیدی است.

اهداف آموزش

تصویرسازی های رادیویی
خوش آهنگ بودن متن ها
روش های اقناع مخاطب رادیویی
چگونگی استفاده از آمار و ارقام در متن های رادیویی
پژوهشگری برای نویسندگی برنامه های رادیویی
پایان بندی متن های رادیویی
اصول کلی در نگارش متن های رادیویی
ویژگی های رادیو و تمایز آن با بقیه رسانه ها
مخاطب شناسی رادیویی
ساده نویسی و روان نویسی
شناسایی عناصر محیطی مزاحم
مواجهه با تخیلات مخاطب

سرفصل ها

0
بر اساس 0 نظر
5 ستاره
4 ستاره
3 ستاره
2 ستاره
1 ستاره

فایل پیوستی این دوره آموزشی ندارد
سوالی توسط شرکت کننده ها مطرح نشده است
اطلاعاتی وارد نشده است