فعالیت ها

دوره ها
3

امتیاز
0

نظرات
0
اطلاعات مدرس

تیم تولید itakhte

اشتراک

خبرنویسی پیشرفته به زبان ساده

تیم تولید itakhte
مدرس دوره های آموزشی
  • 03:01:23
  • رایگان

انمیمیشن پیشرفته

تیم تولید itakhte
مدرس دوره های آموزشی
  • 03:01:33
  • رایگان

انیمیشن مقدماتی

تیم تولید itakhte
مدرس دوره های آموزشی
  • 01:02:05
  • رایگان